Làng Hạnh Phúc

Trang sự kiện và các hoạt động

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA

(Nếu bạn đang có nhiều nỗi khổ niềm đau, nếu bạn cảm thấy lẻ loi không ai, không nơi nào quan tâm và chấp nhận bạn, hãy trở về với Làng)

An Trú Thảnh Thơi

Trở về Làng trở về với bình yên, trở về kết nối với chính mình, kết nối với thiên nhiên. Cảm nhận hạnh phúc ngay hiện tại.

Thiện Nguyện Hạnh Phúc

Cùng nhau quay về lối sống giản đơn, biết đủ để nâng cao đời sống tinh thần, gia tăng sự trải nghiệm và gắn kết cùng nhau 

Trại chiến binh 3 gốc

Quay trở về với thiên nhiên, trở về Làng, trở về với bình yên, kết nối thân tâm

An Trú Thảnh Thơi

Trở về Làng trở về với bình yên, trở về kết nối với chính mình, kết nối với thiên nhiên. Cảm nhận hạnh phúc ngay hiện tại.

Thiện Nguyện Hạnh Phúc

Cùng nhau quay về lối sống giản đơn, biết đủ để nâng cao đời sống tinh thần, gia tăng sự trải nghiệm và gắn kết cùng nhau 

Trại chiến binh 3 gốc

Quay trở về với thiên nhiên, trở về Làng, trở về với bình yên, kết nối thân tâm