CÁC LỚP HỌC SẮP DIỄN RA

(Các lớp học do cô Kim Sơn và đội ngũ nhân sự kế thừa tổ chức)

Play Video

Lãnh Đạo Chính Mình

Thấu Hiểu Bản Thân – Làm Chủ Cảm Xúc trong tỉnh thức

Play Video

Quy Luật Gieo Hạt

Bí quyết để có cuộc sống thành công và hạnh phúc của cổ nhân!

Hạnh Phúc Tuổi Già

Chìa khóa mở cửa vào tháng năm thanh thản tuổi già!

Play Video

Doanh Nghiệp Hạnh Phúc

Bí quyết xây dựng “văn hoá tỉnh thức” – tạo dựng doanh nghiệp hạnh phúc!

Hôn Nhân Hạnh Phúc

Quay trở về với thiên nhiên, trở về Làng, trở về với bình yên, kết nối thân tâm

Hạnh Phúc Tuổi Già

Quay trở về với thiên nhiên, trở về Làng, trở về với bình yên, kết nối thân tâm